Zdraví a životní styl

Budeme-li dobře pečovat o své tělo, vydrží nám celý život. Toto je citát, který pronesla moudrá osoba. Zamyslíme-li se nad ním, tak zjistíme, že v sobě ukrývá hodně pravdy. Zdraví je tím nejcennějším darem, který vlastníme. A co tedy udělat proto, aby nám vydrželo?

Pro své zdraví bychom měli dodržovat správný životní styl. Zdraví a životní styl spolu souvisejí. Možná se to zdá jako klišé, ale je to fakt. Životní styl je to co nejvíce ovlivňuje zdraví. Styl života můžete sami změnit.

Co je to zdraví a životní styl?

Zdraví je stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody. Nejedná se tedy jen o absenci nemoci či vady. Nejvíce jeho stav ovlivňuje výživa, prevence nemocí a sociální vztahy jedinců. To jsou aspekty, které nemůže až tak úplně ovlivnit. Co, ale ovlivnit můžeme je životní styl.

Pojmem životní styl se rozumí systém významných činností a vztahů, životních projevů a zvyklostí typických i charakteristických pro určitý živý subjekt. Jedná se o souhrn relativně ustálených každodenních praktik, způsobů realizace činností a způsobů chování. Proč tedy nezměnit styl života a neudělat něco pro zdraví? Vždyť na tom není nic těžkého. Postačí jen vůle a snaha cíle dosáhnout.

Jak ovlivňuje životní styl zdraví?

Velmi hodně, až z 80% je vaším způsobem života ovlivněno. Zbylých 20% je dáno zbylými faktory, jež na zdraví působí. Jedná se tedy zejména o dědičnost a zdravotnickou péči. Životní styl je sice mnohorozměrný, zahrnuje velké množství prvků a v nejširším pohledu je to skutečně souhrn všeho, jak vlastně člověk žije. Ovšem vzhledem k jeho efektu na zdraví jsou některé body podstatné, jiné méně. A proto je důležité věnovat zdraví a životnímu stylu dostatek pozornosti.

Zásady ovlivňující zdraví související se změnou životního stylu

Nejdůležitější je pouze několik hlavních bodů – oblastí. Pokud tyto 4 hlavní zásady budete dodržovat, uděláte pro své zdraví neuvěřitelně dobrou službu. Jedná se tedy o dodržování těchto zásad.

  1. Nekouření
  2. Zdravá výživa (= přiměřená, pestrá a vyvážená)
  3. Vysoká pohybová aktivita
  4. Pouze limitovaná konzumace alkoholu